Static Image
Static Image

Sản Phẩm Mới

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Phosphoric Hàn Quốc

Sản Phẩm Acid Phosphoric Công thức hóa học: H₃PO₄ T..

0 VNĐ

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Magie Clorua (Ấn Độ)

Sản phẩm: Magie Clorua (Ấn Độ) Công thức hóa học: MgCl2.6H2O..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức Công thức hóa..

0 VNĐ

Magie Sunphate.1H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.1H2O Công thức hóa học: MgSO4.1H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram Công thức hóa họ..

0 VNĐ

Wirkon

Sản phẩm:  Wirkon Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 50kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ) Công thức hóa học: KMnO4 ..

0 VNĐ

Thủy Sản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Magie Clorua (Ấn Độ)

Sản phẩm: Magie Clorua (Ấn Độ) Công thức hóa học: MgCl2.6H2O..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức Công thức hóa..

0 VNĐ

Magie Sunphate.1H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.1H2O Công thức hóa học: MgSO4.1H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram Công thức hóa họ..

0 VNĐ

Wirkon

Sản phẩm:  Wirkon Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 50kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ) Công thức hóa học: KMnO4 ..

0 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ

Kali Clorua

Sản phẩm: Kali Clorua Công thức hóa học: KCl Tên ..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 1 kg/hộp

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 1 kg/hộp Công thức hóa học: C3O..

0 VNĐ

EM1 (Vi sinh gốc)

Sản phẩm: EM1 (Vi sinh vật hữu hiệu gốc) Công thức hóa học: Vi..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chlorine Puri Chlor (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Puri Chlor (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

0 VNĐ

Glutaraldehyde, 20 kg/can

Sản phẩm: Glutaraldehyde, 20 kg/can Công thức hóa học: C5H8O..

0 VNĐ

TCCA Nissan (Nhật)

Sản phẩm: TCCA Nissan (Nhật) Công thức hóa học: C3O3N3CL3 ..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ), 25 kg/thùng Công thức h&oacut..

0 VNĐ

Chlorine Nippon (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Nippon (Nhật) Công thức hóa học: Ca(ClO)2..

0 VNĐ

Chlorine Dioxide

Sản phẩm: Chlorine Dioxide Công thức hóa học: ClO2 T&ec..

0 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng Công thức h&oacu..

0 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 45 kg/thùng

Sản phẩm: Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 45 kg/thùng Công thức h&oacu..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

Zeolite hạt (Việt Nam)

Sản phẩm: Zeolite hạt (Việt Nam) Công thức hóa học: Na12(-(A..

0 VNĐ

Zeolite bột (Việt Nam)

Sản phẩm: Zeolite bột (Việt Nam) Công thức hóa học: Na12(-(A..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 5 kg/xô

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 5 kg/xô Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 25 kg/thùng

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 25 kg/thùng Công thức hóa học..

0 VNĐ

Xút (Trung Quốc)

Sản phẩm: Xút (Trung Quốc) Công thức hóa học: NaOH ..

0 VNĐ

Xút (Đài Loan)

Sản phẩm: Xút (Đài Loan) Công thức hóa học: Na..

0 VNĐ

Vitamin K

Sản phẩm: Vitamin K Công thức hóa học: C13H16ClNO T..

0 VNĐ

Vitamin H

Sản phẩm: Vitamin H Công thức hóa học: C10H16N2O3S ..

0 VNĐ

Vitamin E tan

Sản phẩm: Vitamin E tan Công thức hóa học: C29H50O2 ..

0 VNĐ

Vitamin E bột trộn

Sản phẩm: Vitamin E bột trộn Công thức hóa học: C29H50O2 ..

0 VNĐ

Vitamin D3 tan

Sản phẩm: Vitamin D3 tan Công thức hóa học: C27H44O ..

0 VNĐ

Vitamin D3 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin D3 bột trộn Công thức hóa học: C27H44O ..

0 VNĐ

Vitamin C 99%

Sản phẩm: Vitamin C 99% Công thức hóa học: C6H8O6 T..

0 VNĐ

Vitamin B9

Sản phẩm: Vitamin B9 Công thức hóa học: C19H19N7O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B6

Sản phẩm: Vitamin B6 Công thức hóa học: C8H11NO3.HCl ..

0 VNĐ

Vitamin B5

Sản phẩm: Vitamin B5 Công thức hóa học: C9H17NO5 T&..

0 VNĐ

Vitamin B3 tan

Sản phẩm: Vitamin B3 tan Công thức hóa học: C6NH5O2 ..

0 VNĐ

Vitamin B3 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B3 bột trộn Công thức hóa học: C6NH5O2 ..

0 VNĐ

Vitamin B2 tan

Sản phẩm: Vitamin B2 tan Công thức hóa học: C17H20N4O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B2 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B2 bột trộn Công thức hóa học: C17H20N4O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B12

Sản phẩm: Vitamin B12 Công thức hóa học: C63H88CoN14O14P ..

0 VNĐ

Vitamin B1 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B1 bột trộn Công thức hóa học: C12H17N4OS+..

0 VNĐ

Vitamin A tan

Sản phẩm: Vitamin A tan Công thức hóa học: C20H30O ..

0 VNĐ

Vitamin A bột trộn

Sản phẩm: Vitamin A bột trộn Công thức hóa học: C20H30O ..

0 VNĐ

Sorbitol lỏng (Indonesia)

Sản phẩm: Sorbitol lỏng (Indonesia) Công thức hóa học: C6H14..

0 VNĐ

Sorbitol lỏng (Ấn Độ)

Sản phẩm: Sorbitol lỏng (Ấn Độ) Công thức hóa học: C6H14O6 ..

0 VNĐ

Propylene Glycol (PG)

Sản phẩm: Propylene Glycol (PG) Công thức hóa học: C3H8O2 ..

0 VNĐ

Polymer Cation

Sản phẩm: Polymer Cation Công thức hóa học: CONH2[CH2CH]n ..

0 VNĐ

Polymer Anion

Sản phẩm: Polymer Anion Công thức hóa học: CONH2[CH2CH]n ..

0 VNĐ

LAS (Sodium Lauryl Benzene Sulfonate)

Sản phẩm: LAS (Sodium lauryl benzene sulfonate) Công thức hóa học..

0 VNĐ

Hương trái cây

Sản phẩm: Hương trái cây Công thức hóa học: Hươ..

0 VNĐ

Hương sữa

Sản phẩm: Hương sữa Công thức hóa học: Hương sữa tổng hợp ..

0 VNĐ

Hương dâu

Sản phẩm: Hương dâu Công thức hóa học: Hương dâu..

0 VNĐ

Vị ngọt tố

Sản phẩm: Vị ngọt tố Công thức hóa học: Vị ngọt tố ..

0 VNĐ

Hương cam

Sản phẩm: Hương cam Công thức hóa học: Hương cam tổng hợp ..

0 VNĐ

Glycerine

Sản phẩm: Glycerine Công thức hóa học: C3H8O3 T&eci..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid)

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Công thức hóa học..

0 VNĐ

DMSO (Dimethyl Sulfoxide)

Sản phẩm: DMSO (Dimethyl Sulfoxide) Công thức hóa học: (CH3)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Oxy viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Sản phẩm: Oxy viên (Sodium Percarbonate Tablet) Công thức hó..

0 VNĐ

Lysine

Sản phẩm: Lysine Công thức hóa học: HO2CCH(NH2)(CH2)4NH2 ..

0 VNĐ

Iodine 99% (hạt), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Iodine 99% (hạt), 25 kg/thùng Công thức hóa học:..

0 VNĐ

Sunphat sắt

Sản phẩm: Sunphat sắt Công thức hóa học: FeSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Sunphate kẽm

Sản phẩm: Sulphate kẽm Công thức hóa học: ZnSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Oxýt kẽm

Sản phẩm: Oxýt kẽm Công thức hóa học: ZnO T&..

0 VNĐ

Magie Clorua (Trung Quốc)

Sản phẩm: Magie Clorua (Trung Quốc) Công thức hóa học: MgCl2..

0 VNĐ

Magie Sunphate.7H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.7H2O Công thức hóa học: MgSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Sodium Thiosulphate (Ấn Độ)

Sản phẩm: Sodium Thiosulphate (Ấn Độ) Công thức hóa học: Na2..

0 VNĐ

Men tiêu hóa Mỹ, 1 kg/gói

Sản phẩm: Men tiêu hóa Mỹ, 1 kg/gói Công thức h&oacu..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ), 1 kg/gói

Sản phẩm: Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ) Công thức hóa học: Hỗn hợp..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Methionine

Sản phẩm: Methionine Công thức hóa học: HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH..

0 VNĐ

Bổ gan Mỹ

Sản phẩm: Bổ gan Mỹ Công thức hóa học: Hỗn hợp chất bổ gan ..

0 VNĐ

Dinh dưỡng siêu tăng trọng (Mỹ)

Sản phẩm: Dinh dưỡng siêu tăng trọng (Mỹ) Công thức hóa học..

0 VNĐ

Fish Soluble Extract (Dịch chiết cá)

Sản phẩm: Fish Soluble Extract (Dịch chiết cá) Công thức hó..

0 VNĐ

Potassium Iodide (KI)

Sản phẩm: Potassium Iodide (KI) Công thức hóa học: KI ..

0 VNĐ

Potassium Iodate (KIO3)

Sản phẩm: Potassium Iodate (KIO3) Công thức hóa học: KIO3 ..

0 VNĐ

Chlorine Niclon (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Niclon (Nhật) Công thức hóa học: Ca(ClO)2..

0 VNĐ

Hương cá

Sản phẩm: Hương cá Công thức hóa học: Hương cá..

0 VNĐ

Dextrose Monohydrate

Sản phẩm: Dextrose Monohydrate Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Choline Chloride

Sản phẩm: Choline Chloride Công thức hóa học: C5H14ClNO ..

0 VNĐ

Chlorine Nankai (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Nankai (Nhật)  Công thức hóa học: Ca..

0 VNĐ

Vitamin C Mono Phosphate

Sản phẩm: Vitamin C Mono Phosphate Công thức hóa học: C6H8O6..

0 VNĐ

Vitamin hỗn hợp tan (Mỹ)

Sản phẩm: Vitamin hỗn hợp tan (Mỹ) Công thức hóa học: Vitami..

0 VNĐ

Khoáng tạt Mỹ (Zar-Min T)

Sản phẩm: Khoáng tạt Mỹ (Zar-Min T) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

MCP (Mono Calcium Phosphat)

Sản phẩm: MCP (Monocalcium Phosphat) Công thức hóa học: Ca(H..

0 VNĐ

DCP (Dicalcium Phosphat)

Sản phẩm: DCP (Dicalcium Phosphat) Công thức hóa học: CaHPO4..

0 VNĐ

Zeolite bột (Indonesia)

Sản phẩm: Zeolite bột (Indonesia) Công thức hóa học: Na12(-(..

0 VNĐ

Wheat Gluten

Sản phẩm: Wheat  Gluten Công thức hóa học: Chất kế..

0 VNĐ

Sorbitol bột

Sản phẩm: Sorbitol bột Công thức hóa học: C6H14O6 T..

0 VNĐ

Sodium Bicarbonate (Trung Quốc)

Sản phẩm: Sodium Bicarbonate (Trung Quốc) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Maltose Dextrin

Sản phẩm: Maltose Dextrine Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Lecithin

Sản phẩm: Lecithin Công thức hóa học: Chất chiết từ đậu n&ag..

0 VNĐ

Lactose

Sản phẩm: Lactose Công thức hóa học: C12H22O11 T&ec..

0 VNĐ

Inositol

Sản phẩm: Inositol Công thức hóa học: C6H12O6 T&eci..

0 VNĐ

Dry Yeast

Sản phẩm: Dry Yeast Công thức hóa học: Men yeast sấy kh&ocir..

0 VNĐ

Dextrose Anhydrous

Sản phẩm: Dextrose Anhydrous Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Dầu gan mực

Sản phẩm: Dầu gan mực Công thức hóa học: Dầu gan mực tự nhi&..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Zeolite hạt (Indonesia)

Sản phẩm: Zeolite hạt (Indonesia) Công thức hóa học: Na12(-(..

0 VNĐ

Yucca lỏng

Sản phẩm: Yucca lỏng Công thức hóa học: Chiết xuất từ c&acir..

0 VNĐ

Yucca bột (Mỹ)

Sản phẩm: Yucca bột (Mỹ) Công thức hóa học: Chiết xuất từ c&..

0 VNĐ

Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ), 25kg/bao

Sản phẩm: Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ) Công thức hóa học: Hỗn hợp..

0 VNĐ

Thuốc tím (Trung Quốc)

Sản phẩm: Thuốc tím (Trung Quốc) Công thức hóa học: K..

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Trung Quốc

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Trung Quốc Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Sodium Thiosulphate (Trung Quốc)

Sản phẩm: Sodium Thiosulphate (Trung Quốc) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 50 kg/thùng

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 50 kg/thùng Công thức hóa học..

0 VNĐ

Sunphat đồng

Sản phẩm: Sunphat đồng (Đài Loan) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Soda Ash Light

Sản phẩm: Soda Ash Light Công thức hóa học: Na2CO3 ..

0 VNĐ

Chăn Nuôi Thú Y

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Xử Lý Nước

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Hồ Bơi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

0 VNĐ

Chlorine Aquafit (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquafit (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO..

0 VNĐ

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

Phân Bón

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Hóa Chất Công Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Hóa Chất Cơ Bản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Thực Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Dệt Nhuộm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Mỹ Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Gỗ, Giấy

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Xi Mạ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Cao Su

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

Xây Dựng

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Nông Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bổ gan Mỹ

Sản phẩm: Bổ gan Mỹ Công thức hóa học: Hỗn hợp chất bổ gan ..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ
Dịch vụ logistic